Testledelse

Testplanlegging, testledelse og testgjennomføring er en av våre spesialiteter. Vi har erfaring fra testing av finansielle systemer og deres spesielle krav.

Vi har dessuten erfaring med å styre tester der mange parter og eksterne leverandører er involvert, og tester over flere plattformer.

Vi tilbyr sertifiserte (ISTQB/ISEB) testledere som dekker alle faser i et testprosjekt, fra planlegging (utvikling av teststrategier og testplaner), eventuell innføring av testverktøy, definere testprosesser, testcaser til gjennomføring og avslutning.

Aspirias konsulenter er vant til å tenke test gjennom hele utviklingsløpet, derfor har også alle våre utviklere minimum sertifisering som softwaretestere.