Aspiria er et IT-konsulentselskap bestående av entusiastiske, motiverte og erfarne testledere og prosjektledere. Kundelisten omfatter flere av de største IT-aktørene i Norge.

Over 20 års erfaring

Selskapet ble etablert i 1995 (fram til 2011 under navnet Aktiv Systempartner AS).

Trygghet og kvalitet

Vår filosofi er å levere kunden trygghet og kvalitet gjennom kompetanse og erfaring.

Solid forretningsmessig kompetanse

Våre konsulenter har alle lang fartstid i IT-bransjen og besitter solid forretningsmessig kompetanse innen flere domener.

Aspiria er et solid selskap med langsiktig tankegang.

Vår filosofi er å levere kunden trygghet og kvalitet gjennom kompetanse og erfaring. Vi selger som hovedregel konsulenter enkeltvis basert på match mellom konsulent og oppdrag. Samtlige ansatte i Aspiria har med seg erfaring og selvstendighet som gjør dem i stand til å tilpasse seg nye kunder og situasjoner og se hva som kreves for å levere.

Våre konsulenter har alle lang fartstid i IT-bransjen og besitter solid forretningsmessig kompetanse innen flere domener. Vi er spesielt sterke på bank og finans. Dette gjør at våre konsulenter i stor grad benyttes som rådgivere og diskusjonspartnere for våre kunder. Vi anser dette som en kritisk suksessfaktor for at kundens prosjekter, videreutvikling og forvaltning skal foregå på en trygg, forsvarlig og kostnadseffektiv måte.

Aspiria holder til i attraktive lokaler midt i Oslo sentrum. Når vi ikke er ute hos kunden eller bruker tid på andre interesser, er vi en sosial gjeng som dyrker fellesskap og lagfølelse. Vi har medarbeidermøter en gang i måneden. Vi drar hvert år på fjelltur (vinter – med familie), storbytur, sommerbåttur (med følge), julebord i København (med følge), i tillegg til ad hoc-arrangementer av kulturell eller aktiv art gjennom året, med eller uten følge.

Firmaet er og skal være heleid av ansatte. Vi har sunn økonomi og det aller meste av inntektene pløyes tilbake til fellesgoder (lønn, salgsapparat, sosiale kostnader, lokaler etc). Vi ser verdien av å prioritere sosiale arenaer for kolleger som hovedsaklig jobber enkeltvis ute hos kunder. Når eierne også er ansatte blir dette fulgt opp i praksis.

Aspiria er et godt sted å være for seniorkonsulenter som er klare for å ta steget ut av store organisasjoner og levere på egne ben, samtidig som man ønsker et rammeverk av kolleger, sosiale og faglige arenaer, salgshjelp og økonomisk sikkerhet. Lønn er provisjonsbasert med en god garantilønn i bunnen og stort potensiale for dyktige folk. Vi har tradisjon for å være utsolgt, med et godt navn i markedet og et sterkt salgsapparat.

Våre kunder er store private og offentlige virksomheter med spennende prosjekter. Vi har nesten like mange ulike kunder som ansatte, og en temmelig lik fordeling mellom privat og offentlig virksomhet. Det gir deg som konsulent mange muligheter med tanke på oppdrag, og det er en trygghet for selskapet med en slik risikospredning.

Blant de kunder vi har levert tjenester til de siste to årene er: