Prosjektledelse

Vi tilbyr erfarne prosjektledere med god ”track-record” til alle typer prosjekter. Vi kan lede alt fra store og krevende prosjekter på tvers av språk og landegrenser til mindre prosjekter med hovedvekt på koordinering og samordning. Uansett skal våre prosjektledere gi kunden trygghet for at prosjektet ledes på best mulig vis!

Våre prosjektledere har ledet utrednings- og analyseprosjekter, innsalgsprosjekter, utviklingsprosjekter og større, tunge konverteringsprosjekter på vegne av våre kunder.

De fleste av våre prosjektledere er sertifiserte (IPMA, PMI eller PRINCE2), felles for alle er at de har prosjektledererfaring og utdanning og at de vet hva som kreves. De er spesielt erfarne innen bank- og finans og kjenner bransjens spesielle behov for stabilitet, feilfrihet og utfordringer med lange verdikjeder og sammensatte systemarkitekturer.

Vi følger kundens prefererte metodikk for prosjektgjennomføring, enten det er basert på iterativ tenking (SCRUM) eller tradisjonell fossefallsmetodikk.