Mennesker

Å jobbe i Aspiria skal oppleves som litt annerledes enn hos de fleste andre selskaper. Hvorfor er det slik? Jo, vi vet at vi lever av våre ansatte – de er vår viktigste ressurs.

Uten våre respekterte og etterspurte konsulenter er selskapet lite verdt. Derfor må hver eneste ansatt oppleve at han/hun heller vil jobbe i Aspiria enn hos andre aktører. Vi må skape en merverdi for hver enkelt utover det å produsere fakturaer!

Dette er en grunnholdning som sitter dypt nedfelt i selskapets ”DNA-struktur”.

Selskapet er også heleid av de ansatte. Alle ansatte får mulighet til å eie en del av bedriften. Dette gjør at alle har medbestemmelsesrett og siden vi har en flat struktur er veien fra ide og forslag til implementering svært kort.

Våre kunder stiller også større og større krav til sine innleide konsulenter. Vi må derfor hele tiden sørge for at vi er faglig oppdatert på våre ulike områder. Derfor har hver ansatt sitt kursbudsjett som skal være med på å sikre at alle tar ansvar for sin egen faglige utvikling og karriere.

Vi bruker også mye tid på oss selv, vi har kontor med lyse og attraktive lokaler. Vi har fjellturer, vi har storbytur, vi har sommerfest, julefest, golfturer og mye annet.

At vi har gode pensjons- og forsikringsordninger er en selvfølge. Man skal vite at også framtiden er trygg med Aspiria!