Vegard Aven

Vegard Aven er utdannet Sivilingeniør fra Kongsberg Ingeniørhøyskole samt University of Bristol, England. Vegard har jobbet innen bank og finans siden 1995 hvor han  har lang erfaring inn styring av prosjekter og programmer med hovedvekt på software utvikling og/eller leveranse, men også erfaring fra konvertering, integrasjon og implementations prosjekter. Han er sertifisert på IPMA nivå B.

Vegard har i tillegg bred erfaring fra forskjellige linje roller med fokus på endringsledelse, utvikling, leveranse, prosjekt og programledelse, oppbygging av konsulent enhet samt oppbygging av near og offshore kapabiliteter. Han har de senere år dedikert mye av sin tid og fokus rundt smidig og et agilt tankesett, enten gjennom linjeorganisasjon eller prosjekt og programmer. Han har innført storskala agil transformasjon i global organisasjon med fokus på å etablere basis roller og oppsett, agile prinsipper og verdisett, etablert en agil organisasjon gjennom bruk av coacher og/eller prosess evangelister. Han er også erfaring med å gjennomføre digitale transformasjoner gjennom utstrakt bruk av og oppbygging rundt DevOps, Test Automatisering, kontinuerlig integrasjon og leveranse. Han har også erfaring fra å kjøre agile prosesser hvor også kunde er involvert slik at man får til en smidig og agil arbeidsmåte i hele verdikjeden. Vegard brenner for smidig og agil tilnærming og hjelper gjerne med å få etablert slik tankegang i prosjekter eller hele organisasjoner.

Ta kontakt for utvidet konsulentprofil