Ronny Selnes

Ronny er høgskoleutdannet innenfor informatikk og har testerfaring fra forskjellige typer organisasjoner med ansvar for testing av tekniske systemer samt utvikling i store prosjekter. Han har solid bakgrunn innenfor både testing, systemutvikling og programmering særlig i bank / finans, handel og telekom.  Han har også erfaring fra prosjekter i bransjer som energi og olje/gass.

Ronny har over 8 års erfaring innenfor fagfeltet test, samt over 9 år som utvikler i Nordea. Han har gjennomført prosjekter i større organisasjoner og har hatt ansvar for bl.a. kravspesifisering, gjennomføring, testing og levering.

Han har opparbeidet testrutiner og teststrategier som øverste testleder i større organisasjoner og han har kjennskap til smidig testing og erfaring med testing innenfor web. Med sin tekniske bakgrunn har han også opparbeidet seg erfaring med automatiserte tester og etableringen av rammeverk for å ta dette i bruk så effektivt som mulig.

Ronny har gode samarbeidsevner og er en målrettet person som er dedikert til å levere et meget godt produkt etter krav og på tid og han vil være et naturlig bindeledd mellom utviklingsteam og mottaksapparat.

Ronny er positiv og motiverende å jobbe med og fremstår engasjerende i prosjektmiljøer, spesielt fremheves evnen til få eksterne og interne ressurser til å samarbeide mot felles mål.

Sertifisert innenfor ISTQB.

Ta kontakt for utvidet konsulentprofil