Mette Husøy

Mette Husøy er en senior prosjektleder med solid erfaring fra telekom- og IT-bransjen. Hun har hatt ansvar for mange krevende IT- og telekomprosjekter  både i privat og offentlig sektor. Hun er utdannet Cand Scient / Sivilingeniør i informasjonsteknologi fra Universitetet i Oslo og sertifisert PMP,  Prince2 og ITTP .

Hun har ledet mange ulike prosjekter på leverandør- og kundesiden, og er vant til å håndtere stor kompleksitet, både teknisk og organisatorisk.

Mette er leveranseorientert, er god på å sikre leveranser ved å holde riktig fokus og prioritering, strukturere prosjekter i håndterbare leveranser, og sikre god forankring i organisasjonen. Hun er analytisk og løsningsorientert av natur og setter seg raskt inn i nye problemstillinger. Liker utfordringer og jobber bra under press. Mette kan gå inn i prosjekter i krise, rydde opp, skape struktur og sikre leveranser.

Hun har lang erfaring med leverandørstyring og har hatt ansvaret for store leverandøravtaler. Hun har ledet og vært involvert i hele anskaffelsesprosessen – kravspesifikasjon, forhandlinger, kontraktsutforming og oppfølging av leverandør i gjennomføring. Hun har dyp forståelse av hva som i situasjonen er riktig struktur på og ordlyd i kontrakten.