Mari-Ann Greiner Green

Mari-Ann er en dyktig testleder med bakgrunn fra finans med Offentlig Tjenestepensjon som kompetanseområde. Hun begynte hos Aspiria i oktober 2015.

Mari-Ann har jobbet med automatiserte systemløsninger for behandling av pensjon, implementering av ny systemløsning for innskuddspensjon, samt forvaltningsoppgaver og årlige kjøringer. Hun har erfaring fra alle faser av prosjektarbeid, og metoder som Fossefall og Smidig.

Som testleder har hun hatt ansvar for blant annet testplanlegging, testgjennomføring og rapportering. Identifisere, bestille og kvalitetssikre testdata. Sikre nødvendig tilgang til testmiljøer og applikasjoner. Mari-Ann vet viktigheten av å bruke og koordinere tilgjengelige ressurser effektivt, for å sikre kvalitet. Hun har jobbet i prosjekter hvor strukturerte egenskaper og god kommunikasjon er en nødvendighet.

Dette sammen med hennes kompetanse innen pensjon, har hun opparbeidet god erfaring med å være bindeledd mellom forretning og IT. Mari-Ann er vant med å jobbe i komplekse prosjekter og gjør det med engasjement, nysgjerrighet og grundighet.

Mari-Ann er sertifisert innen Software-testing (ISTQB Foundation)

Ta kontakt for utvidet konsulentprofil