Leif Kristian Helstad

Leif Kristian har stor bredde innenfor fagfeltet test etter ti år i konsulentselskapet Accenture pluss fem år i Storebrands testsenter og et år i KLP testsenter. Han er allsidig og har bidratt i flere prosjekter helt fra kravfase til produksjonssetting. Han har erfaring med flere verktøy for feiloppfølging og oppgavestyring som for eksempel Jira og HPQC. Har også erfaring med ulike testverktøy som Zephyr, FitNesse, Selenium og SoapUI. Leif Kristian har ISTQB Foundation level testsertifisering.

Leif Kristian er analytisk, nysgjerrig og praktisk. Han kommuniserer godt med både forretningssiden og utviklere. Fungerer som bindeledd mellom avdelinger og grupperinger og kommuniserer med de ulike på deres premisser. Fungerer godt både i store team og i solo-operasjoner. Har de siste årene fått mye erfaring fra smidig utvikling.

Leif Kristian er Jira-bruker på ekspertnivå og bidratt både i Storebrand og KLP med å utnytte verktøyet på en effektiv og god måte. Han har også vært med på innføringen av Zephyr hos Storebrand og ledet innføringen hos KLP.

Ta kontakt for utvidet konsulentprofil