Espen Christiansen

Espen Christiansen er cand. polit. fra Universitetet i Bergen og Norsk senter for ledelse, organisasjon og styring (LOS-senteret). Han har arbeidet som seniorrådgiver, senior prosjektleder, programleder, avdelingsleder og direktør. Espen har nesten 20 års erfaring fra offentlig og privat sektor innenfor styring og ledelse, samt utvikling og innføring av ulike IT-systemer. Prosjektene har vært store leveranseprosjekter, endringsprosjekter, systemutviklingsprosjekter og konsulentoppdrag i privat og offentlig sektor. Han har også ledererfaring innen konsulenttjenester, kundestøtte og support, samt lønns- og personaltjenester.

Espen har vært prosjektdirektør og programleder for leveranser ifm EDAG og a-ordningen (2014-2015), programleder for leveranser av lønns,- personal og rekrutteringssystemer til Helse Sør-Øst og Helse Nord (2008-2012). Espen har også bred erfaring fra statsforvaltningen og utredningsarbeid i forbindelse med hans arbeid i Forsvarsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsstaben. Han har også linjeledererfaring; 5 år som avdelingsleder og 3 år som direktør.

Espen begynte i Aspiria AS sommeren 2015 og kom fra stillingen som prosjektdirektør i Bluegarden.

Ta kontakt for utvidet konsulentprofil