Erlend Åsmul

Erlend er sertifisert prosjektleder (PRINCE2 Practitioner, IT Project Professional) og testleder (4 ISTQB-sertifiseringer, bl.a. Test Manager). Erlend er spesielt opptatt av kvalitetssikring av programvare, og at implementering av ny programvare også krever tilpasning av prosesser og etablerte drifts- og forvaltningsrutiner.

Erlend har erfaring med store komplekse prosjekter i offentlig sektor, typisk mottaksprosjekter, men er også pådriver for å gjennomføre prosessendringer. Han har hatt roller som prosjektleder, release manager og test manager, samt systemansvarlig og leder i linjeorganisasjon.

Han har også flere års erfaring som system designer og testleder i kommersiell programvareutvikling og har vært med på reisen fra iterative metoder til smidig metodikk med Scrum.

Erlend har også erfaring med forvaltning av programvare som systemansvarlig for programportefølje, med support og leverandøroppfølging som sentrale ingredienser.

Domener som Erlend har jobbet med har et vidt spenn, fra IAM-systemer med avansert identitets- og tilgangsstyring for både sluttbrukere og privilegerte brukere (PAM), autentiseringsløsninger, informasjons- og logistikksystemer, medisinsk-teknisk utstyr med avanserte integrasjoner med innebygget kontrollfunksjonalitet, avanserte bildebehandlingssystemer, personalstyringssystemer, samt infrastrukturleveranser som eksempelvis å overføre et helt sykehus fra ett helseforetak til et annet (Kongsvinger)

Erlend har også erfaring som avdelingsleder med ca 100 ansatte, og var senere med på å bygge opp en helt ny avdeling med ny programvare, nye rutiner, og en herlig nytt team i et nytt bygg.

Erlend kjennetegnes av stort engasjement og pågangsmot og gode samarbeidsevner.

Ta kontakt for utvidet konsulentprofil