Ken Alexander Bruheim

Ken Alexander har 16 års erfaring som konsulent innen testledelse og prosjektledelse for store og komplekse prosjekter og organisasjoner i inn- og utland.

Han har i årene med konsulentoppdrag i NOKIA Mobile opparbeidet solid erfaring innen kvalitetssikring i alle ledd av leveransekjeden – herunder; kravprosess, testledelse, endrings- og avvikshåndtering samt kompetanseoverføring. Som konsulent har han hatt testlederansvar på både kunde og leverandørsiden i flere komplekse integrasjons- og utviklingsprosjekter innen telekom, medikasjon/helse-IKT, finans og forvaltning.  Ken Alexander har hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av en rekke omfattende verdikjede og akseptansetestløp i forretningskritiske prosjekter og leveranser.

Viktigste kompetanseområder

  • Testledelse og teststrategi
  • Testmetodikk og prosess
  • Mottakskontroll og overlevering
  • Operasjonalisering og overvåkning av test
  • Avviks- og endringshåndtering
  • Test Management verktøy – HP-ALM, Atlassian produkter (Jira, Confluence), Loadrunner, Soap UI mm

Ta kontakt for utvidet konsulentprofil