Frihet og ansvar i et lekende selskap!

Her får vi utfordrende oppgaver og stor grad av medbestemmelse. At selskapet har en veldig sosial profil bare topper det hele, sier sjefskonsulent Steinar Drange i Aspiria.

Sørlendingen har arbeidet i selskapet siden 2007, og jobber pr. i dag mest på internasjonale prosjekter for en stor kunde innen bank- og finansnæringen. Som konsulent i Aspiria sitter man i stor grad ute hos kundene. Dette stiller krav til både faglig trygghet, selvdisiplin og evne og vilje til å “blende inn” i det aktuelle arbeidsmiljøet hos kunden.

Må prestere
– Arbeidsoppgavene styres selvsagt av kundens ønsker og behov i de ulike prosjektene, men i praksis opplever jeg en stor grad av frihet til å disponere mine egne ressurser. I Aspiria lever vi utelukkende av vår kompetanse og erfaring, og vi forventer derfor av hverandre at vi skal “levere varene”, sier han.

Den nokså flate strukturen i Aspiria gir konsulentene stor grad av medbestemmelse i forhold til hvordan Aspiria skal drives og utvikle seg videre. Andre incentiver som svært gode lønnsbetingelser, muligheter til å delta i partnerprogram og andre goder er ifølge Steinar kanskje en av de viktigste årsakene til at han trives i selskapet.

– Jeg kom fra et stort konsulentselskap der linjene var mer tradisjonelle og beslutningene mer toppstyrt. Jeg hadde ikke like stor påvirkningskraft som jeg har nå i Aspiria. Her blir vi tatt med i viktige beslutningsprosesser og kan hevde vår mening på medarbeidermøter, sier han.

Må også kunne håndtere folk!
Forventningene er også store på det personlige planet. Konsulentene i Aspiria skal kunne fungere sosialt i ulike settinger ut fra hvilke prosjekter de jobber på. Og de skal kunne fungere som kollegaer internt i Aspiria.

– I det daglige “menger” vi oss mest med kollegaene på kundesiden, men vi treffer jo også andre Aspiria-konsulenter på oppdrag hos samme kunde til lunch og i andre sosiale settinger der. Men kundene har selvsagt alltid prioritet slik sett, så jeg er veldig glad for at vi har såpass sterkt sosial profil innad i Aspiria, sier han.

Fjellturer & Playstation – koner & barn!
Med en stillesittende jobb er Steinar opptatt av å holde seg i aktivitet i fritiden. Løping, sykling og ellers et aktivt liv ute i det fri er viktig. Dette er også aktiviteter han kan gjøre sammen med kollegene i Aspiria, hvor det legges til rette for at de ansatte kan møtes i en sosial setting utover det faglige.

– Vi har et veldig bra arbeidsmiljø i Aspiria. Mye på grunn av de mange sosiale sammenkomstene vi har. I tillegg til hyggelige treff med faglige innslag har vi også ulike tur- og aktivitetsgrupper.

Gjengen i Aspiria tar seg gjerne en tur på konsert, i operaen eller et slag golf. De reiser på fjellturer og tar gjerne med både koner og barn. Og på kontoret i Storgata er det fritt fram for de som vil koble opp gitarene for en omgang GuitarHero!

– Her er det noe for alle, også for familiene. Dersom noen får en idè til et nytt oplegg eller en interessegruppe får man tildelt ressurser til å dra ting i gang. Vi praktiserer full frihet under ansvar i disse gruppene, smiler han.

En fremtid med Aspiria
Med en utfordrende jobb, samboer og nyinnkjøpt hus på Nordstrand, småfolk på veg og en aktiv fritid går Steinar travle tider i møte:

– Da er det veldig godt å vite at jeg jobber i et selskap som tar vare på sine medarbeidere, avslutter han.