Bente Stenersen

Bente har jobbet med IT relaterte prosjekter i konsulentbransjen siden 1996. Arbeidet i disse årene inkluderer prosjektledelse, ledelse, pre-salg, rådgivning, analyse, krav- og løsningsspesifisering, testing og implementering.

Hun har opparbeidet seg mye erfaring med å levere implementerings- og analyseprosjekter til ulike kunder av forskjellig størrelse og kompleksitet. Bente er resultatorientert, strukturert og har stor arbeidskapasitet. En av hennes sterke sider er at hun kombinerer en dyp forståelse av kundens behov med en evne til å se det store bildet. Hun har et klart syn på hvilken innvirkning en enkelt beslutning vil ha for løsningen og fremdriften av prosjektet.

Bente er proaktiv og liker å jobbe under høyt trykk. Hun har fokus på å få det beste ut av prosjektgruppen og få alle medlemmene til å jobbe i samme retning. Hun har fokus på at hver enkelt presterer, og styrer slik at teamet leverer i henhold til forutsetninger og forventninger.

Som leder har Bente hatt fokus på å se den enkelte medarbeider og coache dem slik at de utnytter sine potensialer.